Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 khắp thế giới, Việt Nam cũng như các nước bạn trên thế giới cùng nhau tìm cách phòng chống lây lan dịch Covid-19 và trong đó có lời tuyên truyền đến mọi người là Hãy Ở Nhà, hagtag #Hayonha #Stayhome, Như một lời kêu gọi cùng nhau chung sức chống dịch Covid, đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người.

#hayonha #Stayhome

Cùng với lời kêu gọi đó, Các bác sĩ bệnh viện cũng khuyên mỗi người dân hãy ở nhà nếu không có việc càn thiết, để chống lây lan dịch Covid đến mình và cộng đồng với lời nhắn

“Chúng tôi đi làm vì bạn! Bạn hãy ở nhà vì chúng tôi…”

Hãy cùng Cô Tấm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid, cùng nhau chung sức hỗ trợ nhau nhé, “Chỉ cần bạn ở nhà, mọi chuyện còn lại để Cô Tấm lo!”

Covid-19 cùng chung tay đẩy lùi

  • Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ Cô Tấm Care
  • Dịch vụ Tạp vụ văn phòng
  • Dịch vụ cung ứng nhân sự vệ sinh cho tòa nhà

HOTLINE : 094.55.18.444 – FB : fb.com/cotamcare – WS : https://cotamcare.com