GIÚP VIỆC ĐẾN NHẬN NHÀ

Sau khi được bố trí và thông qua thông tin người giúp việc, nhân viên Cô Tấm sẽ tới làm trong 3-5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nhân viên tới làm với đồng phục, giấy giới thiệu.

Lưu ý, nhân viên Cô Tấm tới làm tay không, về tay không để tránh trường hợp không hay xãy ra

Để được hiểu rỏ hơn, quý khách vui lòng liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng dịch vụ Giúp việc nhà, tạp vụ văn phòng tại HCM Cô Tấm Care :

ĐT : 094 55 18 444

FB : facebook.com/cotamcare

Add Your Comment