SẮP XẾP NGƯỜI GIÚP VIỆC

Sau khi thỏa thuận bằng hợp đồng được không qua, việc còn lại là Cô Tấm sẻ sắp xếp bố trí nhân sự đến nhà, sau khi sắp xếp được, bộ phận chăm sóc khách hàng của Cô Tấm sẻ gởi thông tin đầy đủ của người giúp việc.

Để được hiểu rỏ hơn, quý khách vui lòng liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng dịch vụ Giúp việc nhà, tạp vụ văn phòng tại HCM Cô Tấm Care :

ĐT : 094 55 18 444

FB : facebook.com/cotamcare

Add Your Comment